Ik doe dus ik besta!

Ieder mens heeft behoefte aan grip op zijn leven, en omdat mensen met een verstandelijke beperking dit niet denkend doen, doen ze het handelend. Dit maakt dat mensen met een verstandelijke handicap veel dwangmatige handelingen en fixaties hebben. Hoewel zij hieraan houvast ervaren, maakt het ze ook vaak onvrij. Wanneer ik hen van deze dwangmatigheden…